ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 23/02/2013   จำนวนผู้ชม : 1,566


          
 
 ทีมงานมืออาชีพ บ. นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์
 เรียกใช้ทีมงานมืออาชีพสิคะ
เครี่องหมายประกันคุณภาพ
 ขายเร็ว ได้ราคา อัธยาศัยดี มีคุณธรรม
 คิดจะซื้อบ้าน คิดจะขายบ้าน คิดถึงนัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

 

ขอเสนอบริการของเรา

 
                                 1. สำหรับผู้จะขาย NUMBER ONE BROKER
 
              จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
                • เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน                                       
                 เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง 
                 นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา 
                 ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ 
                 ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
                 ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
                 จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ 
                 ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
                 อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
                       
                             
2. สำหรับผู้จะซื้อ NUMBER ONE BROKER 
 
                                    จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
                • เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ 
                 เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
                 พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ 
                 นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา 
                 ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
                 ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
                 บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว 
                 ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
                 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
                 ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น 

           ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา
 

 
     เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์สิน    
 
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
       2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
       3.สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
        - ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ด้วย
        - ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
       2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
       3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน)

(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบกรรมสิทธิ)


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บ.นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด 

( 
โทร.  083-6864440 , 083-0204212 กุ้งค่ะ )

www.numberone.co.th       E-mail : number.onebroker@hotmail.com