รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ อสังหาฯ ทุกประเภท

วันที่ : 23/02/2013   จำนวนผู้ชม : 1,864


บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัดNUMBER ONE BROKER CO.,LTD

 290 , 292    ซ. ติวานนท์ 38   ถนน ติวานนท์   ตำบล ท่าทราย 
อำเภอ  เมืองนนทบุรี     จังหวัด  นนทบุรี   11000
             
โทร. ติดต่อ:
  
02 - 591 - 7860 - 2    FAX: 
 02 - 950 - 6066 

             
 
www.numberone.co.th  

E-mail: 
number.onebroker@hotmail.com

                  

       บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด
                    บริการของเรา
1. สำหรับผู้จะขาย NUMBER ONE BROKER
จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ  ต่าง ๆ ดังนี้ 
• เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน 
• เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง 
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์

2. สำหรับผู้จะซื้อ NUMBER ONE BROKER จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
• เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ 
• เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
• พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ 
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
• ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น
ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์สิน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
3. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
- ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ด้วย
ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน) 
(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบสิทธิครอบครอง)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บ.นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทรับฝากขายบ้าน,บ้านมือสอง,บ้านราคาถูก,รับฝากขายบ้านมือสอง)
083-6864440 , 083-0204212 กุ้งค่ะ 
www.numberone.co.th  
E-mail : number.onebroker@hotmail.com