อสังหาฯ อัพเดท


MyMap


         
 
 ทีมงานมืออาชีพ บ. นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์
 เรียกใช้ทีมงานมืออาชีพสิคะ
เครี่องหมายประกันคุณภาพ
 ขายเร็ว ได้ราคา อัธยาศัยดี มีคุณธรรม
 คิดจะซื้อบ้าน คิดจะขายบ้าน คิดถึงนัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

 

ขอเสนอบริการของเรา

 
                                 1. สำหรับผู้จะขาย NUMBER ONE BROKER
 
              จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้
 
                • เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน                                      
                เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง
                นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
                ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
                ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
                ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
                จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
                ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
                อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
                       
                            
2. สำหรับผู้จะซื้อ NUMBER ONE BROKER
 
                                    จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 
                • เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ
                เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน
                พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
                นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
                ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
                ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
                บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว
                ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
                ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์
                ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น

           ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา
 

 
     เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์สิน   
 
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
       2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
       3.สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
        - ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ด้วย
        - ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
       2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
       3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน)

(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบกรรมสิทธิ)


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บ.นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

(
โทร.  083-6864440 , 083-0204212 กุ้งค่ะ )

www.numberone.co.th       E-mail : number.onebroker@hotmail.com

บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

บริการของเรา

1. สำหรับผู้จะขาย

NUMBER ONE BROKER จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน  โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน
 • เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อด้วยการนำเสนอหลายช่องทาง
 • นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์

 2. สำหรับผู้จะซื้อ
NUMBER ONE BROKER  จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 • เสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
 • เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน
 • พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
 • นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์
 • ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์

 ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดฝ่ายสื่อโฆษณา อย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา

E-mail :number.onebroker@hotmail.com